Przyjrzeliśmy się komunikatowi Organizatora VI Europejskiego Kongresu Samorządów w Karpaczu o zmianie terminu tego wydarzenia. Oto kilka wskazówek, które warto w podobnych komunikatach uwzględnić.

 

 

KRÓTKA ANALIZA ORYGINALNEGO KOMUNIKATU

 

Jak komunikować zmianę terminu wydarzenia

Pełny komunikat dostępny TUTAJ

 

Każdy akapit jest odpowiedzią na następujące pytania:

 • Czym jest Europejski Kongres Samorządów?
 • Dlaczego nie może się odbyć – w związku z czym i kiedy miał się odbyć?
 • Dlaczego nie może się odbyć – co mamy na uwadze i jaki jest nowy termin?
 • Czego nowego dzięki temu możemy dowiedzieć się o zdrowiu?
 • Co chcemy dalej zrobić – dlaczego uczestnicy powinni przyjechać w nowym terminie?

Już po samej strukturze widać, że myśl błąka się po akapitach, co znacząco utrudnia zrozumienie głównego przekazu.

Ponadto, nadawca używa w komunikacie sformułowań typu: „w związku z…”, „mając na uwadze…”, „W obliczu wielu rejestracji…”. To obciąża tekst i sprawia, że logika meandruje. Tekst powinien płynąć prosto i wartko.

 

 

WSKAZÓWKI NA PRZYSZŁOŚĆ

 

 

Redagując podobne komunikaty, warto zachować poniższą strukturę:

 • Co? (zmiana terminu kongresu).
 • Jaki jest nowy termin?
 • Co zostaje bez zmian?
 • Dlaczego? Jaki jest obowiązek nałożony na instytucje publiczne?
 • Co to oznacza? Czy wszyscy zarejestrowani są automatycznie zarejestrowani na nowy termin? Czy jedynie rezygnacja z uczestnictwa wymaga potwierdzenia? Do kiedy?
 • Czy w porównaniu z dotychczasową agendą można będzie dowiedzieć się czegoś nowego?

 

 

KOMUNIKAT O ZMIANIE PO ZMIANIE

 

Europejski Kongres Samorządów odbędzie się późniejszym terminie. Miał odbyć się 2-3 kwietnia, a nowy termin to 1-2 czerwca 2020 r. Miejsce pozostaje to samo: Hotel Gołębiewski.

 

Przesunięcie terminu wynika z obowiązku zastosowania się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Państwowego Zakładu Higieny i Premiera RP z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa.

 

Wszystkie rejestracje zachowują ważność. Gdyby okazało się, że ktoś z Państwa nie może uczestniczyć w Kongresie w nowym terminie, prosimy o kontakt.

 

Europejski Kongres Samorządów tonajwiększa tego typu konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej, goszcząca ponad 2000 osób – liderów samorządowych, przedstawicieli elit regionalnych i administracji państwowej, organizacji pozarządowych
i biznesu.

 

Jednym z najważniejszych tematów Kongresu jest zdrowie. Do czasu nowego terminu przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, zarządcy szpitali oraz naukowcy będą mogli się podzielić cennym doświadczeniem w walce z epidemią, by każdy z uczestników mógł skorzystać z tych wniosków.

 

Zachęcamy do tego, aby starannie redagować wszelkie komunikaty do mieszkańców. Daje to pracownikom urzędów miast, gmin i powiatów niepowtarzalną okazję do budowania relacji z obywatelami.

Jeśli są Państwo zainteresowani konsultacjami online zapraszamy do kontaktu:

kontakt@prowadzenislowami.pl / 608 787 310.